Skrevet torsdag, 27 Februar 2020

FRI KUNST

Skuespiller- og danseralliansen støtter varmt opp om dette viktige initiativet. 

 

Kunstnerisk ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. Vi ser imidlertid at stadig flere kunstnere i verden blir truet, fengslet og torturert for sine kunstneriske ytringer. Dette er helt uakseptabelt og vi støtter derfor opp om initiativet Fri kunst 2020.

 

FRI KUNST - en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

 

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

 

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

 

Les mer her https://www.frikunst.org/hvordan-delta