Skrevet fredag, 27 Mars 2020

Nyhetsbrev 27.3

Nyhetsbrev 27.3

Skuespiller- og danseralliansen har som alle andre i kulturlivet fulgt myndighetenes råd og kansellert våre utadrettede arrangementer og kurs i en periode framover. Pandemien kommer til å ha enorme ringvirkninger i verden som vi enda ikke fullt ut kan se konsekvensene av.

Men, i en slik alvorlig situasjon er vi imponert over kunstnere som snur seg rundt lager digitale møtesteder med konserter, opplesninger, debatter, morgenklasser og mange andre initiativer. Vi har stor tro på at kulturlivet vil klare å komme tilbake, at kunstnerne vil få jobber, utvikle prosjekter, at scenene vil åpne sine dører for publikum, og at man vil kunne reise på turneer rundt i Norge og resten av verden. Vi ser fram til det, for det trenger vi som mennesker.
 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om at vi har blitt medlem av foreningen Balansekunst. Vår årsrapport for i fjor har blitt lastet opp på vår hjemmeside, og vi forteller litt om hvordan koronasituasjonen har påvirket vår organisasjon. Vi løfter også frem webinaret Mental trening. Avslutningsvis har vår fagkonsulent noen ord som markerer denne internasjonale teaterdagen. 

Ta vare <3

Medlem av   Balansekunst Medlemslogo GUL CMYK

Vi ble medlem av foreningen Balansekunst i februar, et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Forandring krever aktiv handling, og som medlem tror også vi på og forplikter oss til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak for å fremme likestilling og mangfold i kunsten og kulturen. Les mer om balansekunst prosjektet her.

 

Årsrapporten 2019
Denne måneden har vi også ferdigstilt årsrapporten for 2019. I den kan du lese om våre aktiviteter for det siste året, både SKUDAs interne, men også de ansattes aktivitet utenfor SKUDA. Rapporten gir en oversikt over våre mange samarbeid og om selskapets generelle virksomhet. Den kan leses her. 

 

Endringer hos SKUDA som følger av koronaviruset
Administrasjonen har i denne perioden opprettet hjemmekontorer og opprettholder daglig kontakt med digitale møter. Skuespiller- og danseralliansen støtter oppunder den nasjonale dugnadsinnsatsen for å hindre spredningen av COVID-19. Dette betyr at vi har kansellert en
rekke kurs, i første omgang frem til 1. mai. Vurdering av når aktiviteten kan starte igjen gjør vi fortløpende i tråd med myndighetenes anbefalinger.
I likhet med andre organisasjoner, er heller ikke Skuespiller- og danseralliansens økonomi bygget for en pandemi. Ansatte hos oss er frilansere, som i likhet med andre frilanskolleger også rammes av alle kanseleringene i bransjen. Vi jobber nå intenst med å få oversikt over
situasjonen og effekten alle kanselleringene har på SKUDAs økonomi.

Styret har derfor i ekstraordinært styremøte 19.mars vedtatt å utsette den planlagte ansettelsesrunden med 5 ansettelser i mai 2020, på ubestemt tid. Dette beklager vi på det sterkeste.
Hver søker har lagt ned mye innsats og arbeid i søknaden. Å gi en slik beskjed i en så vanskelig tid har vært tungt.
I månedene framover vil SKUDA måtte prioritere å få oversikt over, og ta konsekvensene av hvordan Koronaviruset har virket inn på vår virksomhet. Det er ikke grunnlag for nyansettelser i nåværende situasjon.

 

Webinar – Mental trening med Anniken Binz     
I disse tider er det mentale aspektet ved å være freelance kunstner viktig. Hvordan takle endring og usikkerhet? Hvordan sette gode mål, prioritering og fokus? Som en del av nettverket Et Langt Liv I Scenekunsten, arrangerer vi webinaret «Mental trening» med Anniken Binz. 
Online kurset gir deg kunnskap og verktøy for å skape retning og oppnå det du ønsker uten å brenne lyset i begge ender. Du søker plass på kurset her.

 

kurs

 

Den internasjonale teaterdagen, i dag 27.mars
I dag feirer vi den internasjonale teaterdagen. Teater ser veldig annerledes ut i dag enn hva det gjorde i antikken for 2500 år siden, levekår har alltid endret seg, fra forbud i tidlig middelalder til strenge restriksjoner og sensur på 1800 tallet.
Teaterbransjen ser også annerledes ut i dag enn hva den gjorde for bare noen korte uker siden. I mange generasjoner har kunstformen utfordret formater og tankesett, og nå møter vi nye utfordringer. På tross av stengte dører og forsamlingsforbud består et live-tilbud med innhold, som framstiller eller forteller historier, ideer eller følelser for publikum.

Samtiden tatt i betraktning, er det mye å tenke på. Fra et konsumperspektiv ser jeg personlig frem mot å oppleve all kunsten som skapes i kjølvannet av pandemien, og fra et psykososialt perspektiv bruker jeg også kunst til å komme meg gjennom dette. Jeg gjør det i selvvalgt karantene, alene, sammen med andre som befinner seg i helt andre rom. Felles live-opplevelser i ensomhet, føles mindre ensomt, og dette er den kraften av gruppetilhørighet som kunst gir oss. Pandemien er også en felles opplevelse, men for ettertiden tror jeg det er alle de supplerende opplevelsene vi skapte selv og sammen, hvordan vi håndterte det, som vil definere den avgjørende opplevelsen som sier noe om identitet og integritet som vi senere må bygge videre på. Som tatt ut fra en rosa disneyfilm vil jeg gi en stor takk for alle live-opplevelsene som skapes og deles, og som den nerdete markedsøkonomen jeg er, vil jeg også minne dere på å ta betalt og ikke minst betale for den jobben som legges ned i de opplevelsene vi får i ensomt fellesskap.
 
Du kan lese mer om verdens internasjonale teaterdag her og manifestet her.

Rudi Skotheim Jensen
Fagkonsulent Skuespiller- og danseralliansen