Skrevet fredag, 26 Juni 2020

Nyhetsbrev juni

Velkommen til Gudinnen Junos måned, juni. Dette er måneden som har flest inneværende timer med lys på den nordlige halvkule i løpet av året, mens på den sørlige færrest – noe som kan være en liten påminner om at lyspunktene kommer og går for oss alle. Det er et
lyspunkt at samfunnet gradvis åpner seg igjen, samtidig ser vi oss dessverre nødt til å permittere i SKUDA, som vi synes er veldig leit.
 
I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om permitteringene, at vi den siste tiden har gjennomført flere interne digitale samlinger, at vi samarbeider med Telemarksforskning om en søknad til Norges Forskningsråd og at vi også har jobbet ut en plan for kompetanseutvikling som vi gleder oss til å dele med dere.  
 
Ta vare <3

 


 

 

Permittering av ansatte

 

Skuespiller- og danseralliansen permitterer 93 personer.
 
1.juni var første permitteringsdag for 93 ansatte i SKUDA. 91 kunstnere og 2 iadministrasjonen ble delvis permittert. 
SKUDA har siden korona-pandemien traff Norge merket dette direkte på vår økonomi. Våre ansatte kunstnere fikk kansellert sine jobber andre steder og returnerte til ansettelsen hos oss, og dermed økte lønnsplikten dramatisk utover det SKUDA har budsjetter til.
 
Allerede 24 mars søkte SKUDA om ekstra tilskudd som følge av Korona-krisen. Søknaden ble justert 6. mai, men p.t. har vi ikke mottatt svar fra Kulturdepartementet på søknaden. I påvente av svar har vi måttet forberede permittering, og da krisepakkene til kulturlivet
som kom fredag 29. mai ikke inneholdt noe til SKUDA, ble permitteringene et faktum.
 
- Å permittere så mange ansatte er en av de tyngste oppgavene i min tid som leder, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen som selv er 50% permittert.  Vi håper arbeidsmarkedet kommer i gang igjen slik at alle våre dansere og skuespillere
kan jobbe i yrket sitt. Vi ser små tendenser til dette, men høsten er fremdeles veldig usikker, understreker Øvrebø Johannessen. Vi ser selvfølgelig også fram til å få et svar fra Kulturdepartementet på søknaden vår, sier Tone Øvrebø Johannessen.

 
Personalsamling

Vi har i den siste tiden opprettholdt flere av de interne arrangementene våre, blant annet personalsamlingen. Den 20. mai ble samlingen avholdt digitalt, med nesten 2/3 deler av de ansatte tilstede.
Vi samlet ansatte i hele landet fra Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark.
Fra juni blir det månedlige digitale samlinger.

 

personalsaml

 

Plan for kompetanseutvikling for ansatte
Skuespiller- og danseralliansens kompetansearbeid støtter opp under Kompetansereformen – lære hele livet, Meld. St. 14 (2019 – 2020) som bygger på regjeringens kompetansepolitikk fra 2013 og frem til i dag.
 
«Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn
av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse,
slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette kompetansegapet, det vil si
gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen
arbeidstakerne faktisk har.»
(Meld. St. 14, s. 12)
 
Hensikten med Skuespiller- og danseralliansen er å bedre dansere og skuespilleres arbeids- og yrkessituasjon gjennom å være en arbeidsgiver som tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer. Vi gjør dette ved å legge til rette for at ansatte- og eksterne kunstnerne kan styrke sin faglige, administrative og kunstneriske kompetanse gjennom kurs og workshops.

I et overordnet perspektiv vil arbeids- og oppdragsgivere kunne rekruttere dyktige kunstnere til sine produksjoner og ensembler, som leder til at samfunnet har tilgang til scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet, i tillegg til at kunstnerne skal kunne
står lengre i yrket.

Kompetanseutviklingsplanen vil være tilgjengelig i løpet av juni.

Kommende mentoringsamling
Tirsdag 9. juni holder SKUDA undervegssamling i mentoringprogrammet. Denne gangen holdes samlingen på Zoom med 40 deltakere, adepter og mentorer. Det å være del av et mentoringprogram i en krisetid som korona-pandemien har ført til, håper vi er ekstra meningsfullt. Samtaler mellom hvert mentor- og adeptpar har foregått digitalt eller etter gjeldende smittevernregler.

Nå ser Elisabeth Østrem fra AFF som har ansvar for den faglige delen, og Tone Øvrebø Johannessen daglig leder i SKUDA, fram til å høre erfaringer fra denne tiden, og jobbe videre med denne fantastiske gruppen av kunstnere. Oversikt over adeptene
i 2020kullet finner du her.

 

Telemarksforskning
SKUDA er en av flere samarbeidspartnere i en søknad fra Telemarksforsking, til Norges Forskningsråd. Søknaden omhandler konsekvenser av COVID-19 for frilansere på scenekunstfeltet. Formålet er å studere økonomiske, arbeidsmarkedsmessige og
kulturpolitiske konsekvenser, både på kort og lang sikt. Svar på søknaden ventes i september.