Skrevet onsdag, 23 September 2020

Nyhetsbrev September

Nyhetsbrev September

Høst, omtales også som spøkelsessommer - der solstråler og varme vinder fra fortiden sniker seg inn i den kjølige luften, som dag for dag, blir vinter. Husk skjerf!
 
Her kommer høstens første nyhetsbrev fra oss. Vi har hatt litt ruskete høstløv i administrasjonsmaskineriet med permitteringer, derfor denne litt sene posten fra oss til deg. Men vi kommer med gode nyheter. I dette nyhetsbrevet, kan du lese om at permitteringene i SKUDA er trukket tilbake, om at vi utarbeider et helt nytt mentoringprogram som skal stå klart i 2021, vi har skrevet kort om kursene vi selv holder i denne posten og om at Helse-medisin konferansen “Musicians` and Performing Artists` Health and Performance” utsettes til 2022. God lesing!
 


Permitteringer trukket tilbake
Fra og med 1. september, var to i administrasjonen tilbake i 100% jobb, og alle de kunstneriske ansatte tilbake i SKUDA ansettelsen, etter at 93 personer ble delvis permittert 1. juni i år. Både de ekstra midlene fra Kulturdepartementet som vi ble tildelt i slutten av juni, og det faktum at arbeidslivet gradvis åpnes igjen, medvirker til at SKUDA har kunnet trekke permitteringene tilbake. 
 
Administrasjonen opprettholder i stor grad hjemmekontor. Vi tar kun imot forhåndsavtalt besøk og har laget en smittevernsplakat som kan lastes ned her, så kommer du forberedt.
 
Internt, forsetter vi å holde personalsamlingene vår digitalt, den siste fredagen i hver måned. Samlingene består vanligvis av faglig innhold, i tillegg til at ansatte inviteres til å holde en presentasjon fra sitt eget arbeide, slik at vi blir enda bedre kjent med vår internkompetanse. 

 
Personalsamling juni 2020

Nytt mentoringprogram
SKUDA har drevet mentoringprogram siden 2013. Vårt faste program innebærer at ansatte kunstnere i SKUDA har fungert som mentorer for kunstnere i etableringsfasen, med programvarighet i et år. Til nå har over 90 yngre kunstnere har hatt mentor fra SKUDA i løpet av disse årene. Les gjerne mer om det programmet her
 
I vårt nye mentoringprogram fokuserer vi på utviklingen av interne krefter, der kunstneriske ansatte i SKUDA er adepter og får erfarne mentorer fra både egne og andre bransjer. Programmet blir modulbasert og tilknyttes en rekke workshops som vi skal samarbeide om med partnere i hele Norge. Workshopene vil også være åpne og søkbare for alle scenekunstnere. 
 
I det nye programmet fortsetter vi også det fine samarbeidet med AFF, som skal lede programmet. Prosjektet har fått tilskuddsmidler til Bedriftsintern opplæring fra Oslo kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune, og Vestland fylkeskommune. En oppdatert oversikt over dette programmet kommer utover høsten og i kurskatalogen vår, så følg gjerne med der eller i SoMe kanalene våre.

Kurs og kompetanse
Fagkonsulent Rudi Skotheim Jensen har holdt flere Excel- og budsjetteringskurs denne høsten, blant annet under mentoringprogrammet NDP2, som arrangeres av Nagelhus Schia Productions og Bærum Kulturhus, og under «Entreprenørskapsdagene» som ble arrangert i august i samarbeid med Skuespillersenteret. Jensen skal holde flere foredrag denne høsten. Det neste blir under Panta Rei Danseteaters Tilt seminar 11. november.  
 
Helse-medisin konferanse utsettes
Helse-medisin konferansen “Musicians` and Performing Artists` Health and Performance” som var planlagt i Oslo i april 2021, flyttes til 2022 pga usikkerheten knyttet til Korona-pandemien. Konferansen skal være et nasjonalt så vel som et nordisk og internasjonalt arrangement. Daglige leder i SKUDA Tone Øvrebø Johannessen, sitter i styringsgruppen på vegne av NTO, som er en samarbeidspartnerne for denne konferansen.