Skrevet torsdag, 12 November 2020

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev November

Internett kan informere om at oktober er den måneden da flest blader skifter farger og forlater trærne sine,og vi spør forventningsfullt ved utgangen av denne måneden - har noen oversikt?

I dette nyhetsbrevet kan du lese om statsbudsjettet og høre vårt innlegg, vi løfter også frem kurset «Nail your digital presentation» og tipser inn arrangementet «Solidarity, artistic freedom and resistance» som gjennomføres denne uken.
 
God lesing


Friske opp digital kompetansen?
Mye av arbeidshverdagen har flyttet seg over til digitale flater, med det i mente kan det
være greit å få en liten introduksjon til digitale verktøy og teknikker som forenkler presentasjonsformatet, dersom du føler du henger etter. Sammen med Skuespillersenteret, Showbox og Danse- og teatersentrum, inviterer vi produsent Lene Bang til å holde kurset «Nail your digital presentation» under Showbox festivalen. https://skuespillersenter.no/kurs/nail-your-digital-presentation/
 
 Statsbudsjettet
I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det flere ting å glede seg over. Det foreslås flere midlertidige arbeidsstipend og satsing på bl.a regionale kompetansesentra for dans.

Skuespiller- og danseralliansens tilskudd er foreslått økt med 715 tusen kroner for å kompensere lønns- og prisvekst. Vi hadde i utgangspunktet søkt om en økning på 2,550
millioner kroner for å kunne ansette flere kunstnere i 2021. Nå skal budsjettet behandles i Stortinget og vedtas i desember.
 
Høring om statsbudsjettet 2021
Vi har vært i høring med familie- og kulturkomiteen på Stortinget, om forslag til kulturbudsjett for 2021. Alle som er på høring får 3 minutter, og på Zoom går det fort! Stor takk til vår ansatte Lars Jacob som deltok sammen med daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.
 
Se høringen her. Vi snakker fra 922-1225, i samme gruppe som oss deltok også Scenekunstbruket, Skuespillerforbundet, CREO, Norske Dansekunstnere og
Danseinformasjonen.

Tips
Vi tipser inn arrangementet Solidarity, artistic freedom and resistance”, 26.-27. oktober 2020, denne uken, hvor Safemuse deltar med innsikt innenfor temaet kunstnerisk ytringsfrihet. Aktivister, politikere, forskere, kunstnere, politiske beslutningstakere og kulturelle arrangører fra hele verden samles digitalt, for å utveksle ulike perspektiver og verktøy for å håndtere situasjoner der brudd på kunstnerisk frihet oppstår.

Konferansen arrangeres live i Marmorsalen på Sentralen i Oslo. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Den digitale konferansen blir gjennomført med en avatar hvor man kan delta i seminarprogrammet og kommunisere underveis. Her finnes billetter til det fysiske arrangemente.