Skrevet tirsdag, 05 Oktober 2021

Nyheter september 2021

Nyheter september 2021

Nyhetsbrev september
En måned har passert siden ferien ble avsluttet og vi har kommet oss godt gjennom denne måneds sysler. I dette nyhetsbrevet kan du lese om at søknadsportalen er åpen og vi ser frem til å motta søknader om ansettelse. Vi har nylig også vært i Haugesund under filmfestivalen og har lagt med noen bilder derfra, og 20. august startet vårt nye kull i Mentoringprogrammet 2021-2022 med samling på Vega Scene.
God lesing!
 


Ny søknadsrunde denne høsten
Søknadsportalen er åpen! Vi gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert før 22. september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke. Les mer her https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen
 
Søknadsfrist tirsdag 21. september kl 24.
 
Til dere som er førstegangssøkere eller ønsker å friske opp på prosessen, gjennomfører vi digitale informasjonsmøter med daglig leder Tone Øvrebø Johannessen, som vil fortelle om søknadsprosessen, kriterier og svare på spørsmål. Det er bl.a gjort noen justeringer i kriteriene pga COVID-19.
 
7.september kl 930-1030
https://us02web.zoom.us/j/88133745358?pwd=eW1nalFiN3JtU1huQ214ZFp6V2Vmdz09
Meeting ID: 881 3374 5358
Passcode: 573192
 
10.september kl 14-15
https://us02web.zoom.us/j/88045315763?pwd=VWZPOE9pbUxYUTJ6YlJJVmNTbS8vUT09
Meeting ID: 880 4531 5763
Passcode: 856824

Fagprogrammet i Haugesund
For noen korte uker siden gjennomførte vi vårt fagprogram i Haugesund. Vi sender ut en takk til Filmfestivalen i Haugesund, Balansekunst, Haugesund Teater, Skuespillersenteret, Norsk Skuespillerforbund og NFI, for tilskudd og godt samarbeid.
 

Regissør Øystein Karlsen og skuespiller Ellen Helinder fra TV-serien Exit, snakker om hvordan de arbeidet for å gjøre innspillingen av krevende scener trygge. Foto: SKUDA
 
 
Intimitetskoordinator Malin B. Erikson holdt kurs på Haugesund Teater
Foto: Haugesund Teater

 
 
 Thomas Talawa Prestø fra Tabanka Dance Ensemble, snakket om maktforhold i bransjen.
 Foto: SKUDA


Oppstart mentoringprogram
20. august startet kunstnerne i mentoringprogrammet 2021-2022. Vi holdt samlingen på Vega Scene, der scenekunstnere i etableringsfasen møtte sine mentorer fra SKUDA for første gang. Nå fortsetter disse sitt samarbeid i mentoringrelasjonene i månedlige møter gjennom det neste året. I tillegg møtes alle i felles samlinger underveis og mot slutten, ledet av Elisabeth Østrem i AFF.

Målsettingen for programmet er å styrke frilans skuespillere og dansere i deres karriereutvikling og bidra til profesjonalisering på scenekunstområdet. 
Se oversikten over adeptene her


Adeptene møtes for første gang. Foto: SKUDA