Skrevet torsdag, 28 Oktober 2021

Mangfold på scene, lerret og skjerm

Mangfold på scene, lerret og skjerm

en bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn

Skuespiller- og danseralliansen, Norsk Skuespillersenter og Norsk Skuespillerforbund har gleden av å invitere til bransjesamtale 18. november kl. 10.00-12.00 på Caféteatret, Hollendergata 8, Oslo. Arrangementet er gratis å delta på og vil også streames live. Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du HER

Påmeldingsfrist mandag 15. november. Påmelding HER

Det har i lengre tid vært fokus på mangfold i kulturlivet. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. 6. september i år kom daværende kulturminister Abid Q. Raja med Strategi for scenekunst 2021-2025. Mangfold, representativitet og økte muligheter trekkes der fram som sentralt for å styrke relevansen til scenekunsten. I tilskuddsbrevene til virksomheter som mottar midler fra Kulturrådet omtales et krafttak for mangfold. 
For oss arrangører er denne bransjesamtalen et initiativ for å holde samtalen gående om hvordan vi som bransje kan bidra til at flere skuespillere med minoritetsbakgrunn får mer jobb. 

 Vi ønsker å samle teater, film og tv-bransjen og sammen sette søkelyset på arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn. Hva kan bransjen gjøre for å bidra til økte jobbmuligheter? Hvordan jobbes det med dette i dag, hvilke erfaringer har skuespillere gjort seg og hva må endres? Hvorfor går det så sakte? Finnes det strukturelle hindringer som kan fjernes? 

Spørsmålene vil bli belyst gjennom innledninger fra representanter for skuespillere, utdanning, teatersjefer, dramaturger, castere, filmregissører og -produsenter. Deretter vil dette diskuteres på scenen og med publikum. 

Program:

ÅPNING

INNLEDNINGER VED:
Jostein Ryssevik (Ideas2evidence)

Kingsford Siayor (skuespiller) og Terese Mungai-Foyn (skuespiller)

Cliff Moustache (Nordic Black Theatre), Rania Broud (frilansdramaturg, kritiker, skribent og scenekunstskaper) og Valborg Frøysnes (Kilden Teater og Konserthus)

Penda Faahl (Pepper Casting), Iram Haq (filmregissør), Renée J.H. Mlodyszewski, (filmprodusent Oslo Pictures)

 

PAUSE

SAMTALE MED SCENE OG SAL ledet av Fawad Ashraf (Avisa Oslo) som moderator

AVSLUTNING ved Tone Øvrebø Johannessen (SKUDA)