Skrevet torsdag, 11 November 2021

Nyheter november 2021

Nyheter november 2021

Nyhetsbrev november 2021
Ukene går fort og vi er allerede i november.  I dette nyhetsbrevet kan du lese om bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn som vi gjennomfører denne måneden. Vi har også vært på stortinget for høring om budsjett og avslutningsvis kan du lese om den første adeptsamlingen for det nye kullet. God lesing!

 

 

 

 

Bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn

-en bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn
Skuespiller- og danseralliansen, Norsk Skuespillersenter og Norsk Skuespillerforbund har gleden av å invitere til bransjesamtale 18. november kl. 10.00-12.00 på Caféteatret, Hollendergata 8, Oslo. Arrangementet er gratis å delta på og vil også streames live. 
 
Påmeldingsfrist mandag 15. november. Påmelding HER.

Programmet publiseres fortløpende her!
Det har i lengre tid vært fokus på mangfold i kulturlivet. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. 6. september i år kom daværende kulturminister Abid Q. Raja med Strategi for scenekunst 2021-2025. Mangfold, representativitet og økte muligheter trekkes der fram som sentralt for å styrke relevansen til scenekunsten. I tilskuddsbrevene til virksomheter som mottar midler fra Kulturrådet omtales et krafttak for mangfold. 
For oss arrangører er denne bransjesamtalen et initiativ for å holde samtalen gående om hvordan vi som bransje kan bidra til at flere skuespillere med minoritetsbakgrunn får mer jobb. 
Vi ønsker å samle teater, film og tv-bransjen og sammen sette søkelyset på arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn. Hva kan bransjen gjøre for å bidra til økte jobbmuligheter? Hvordan jobbes det med dette i dag, hvilke erfaringer har skuespillere gjort seg og hva må endres? Hvorfor går det så sakte? Finnes det strukturelle hindringer som kan fjernes? 
 
INNLEDNINGER VED:▪️Jostein Ryssevik (Ideas2evidence) ▪️Kingsford Sayor (skuespiller) og Terese Mungai-Foyn (skuespiller) ▪️Cliff Moustache (Nordic Black Theatre), Rania Broud (frilansdramaturg, kritiker, skribent og scenekunstskaper) og Valborg Frøysnes (Kilden Teater og Konserthus)▪️Penda Faahl (Pepper Casting), Iram Haq (filmregissør), filmprodusent (TBC)

SAMTALE MED SCENE OG SAL ledet av Ahmed Fawad Ashraf (Avisa Oslo) som moderator

AVSLUTNING ved Tone Øvrebø Johannessen (SKUDA)

Spørsmålene vil bli belyst gjennom innledninger fra representanter for skuespillere, utdanning, teatersjefer, dramaturger, castere, filmregissører og -produsenter. Deretter vil dette diskuteres på scenen og med publikum. 

Hjertelig velkommen!
 
Skuespiller- og danseralliansen i høring om budsjett 2022

4. november deltok SKUDA med danser Janne Eraker og daglig leder Tone Øvrebø Johannessen på åpen høring med familie- og kulturkomiteen på Stortinget om forslag til kulturbudsjett 2022. 
I SKUDAs innlegg la vi vekt på viktigheten av SKUDA i et arbeidsmarked preget av midlertidighet, der ansatte kunstnere sikres inntekt, sosiale rettigheter og pensjon i periodene mellom kunstneriske jobber og oppdrag.
Vi formidlet at vi har søkt om en økning på 3,5 millioner kroner for å ansette 16 nye kunstnere i 2022, og at vi håper komiteen kan styrke SKUDA.
Vi påpekte også at SKUDA bør være en naturlig del av planen for gjenoppbygging av kulturlivet etter pandemien, for å sikre kompetanse, kontinuitet og utvikling blant kunstnere. 
I høringen møtte SKUDA i samme bolk som Norsk kulturråd, CREO, Norsk Skuespillerforbund og FO. Du kan se opptak av innlegget her er på ca 1 00 30 og vi svarer på spørsmål ca 1 10 03. 
 
 Adeptsamling 1.11


I august startet vi et nytt kull i SKUDAs mentoringprogram. 19 scenekunstnere i etableringsfasen, adeptene, har hver sin mentor blant kunstnere ansatt i SKUDA. 1. november samlet vi alle adeptene på Litteraturhuset. Det ble fine og intense samtaler i drøye fire timer. Nå jobber adeptene videre med sine mentorer mot underveis-samlingen 18. februar 2022.

Norsk Skuespillersenter 20 år
 
Linn Kongshavn, kunstnerisk leder Norsk Skuespillersenter
Skuespiller- og danseralliansen gratulerer vår kjære samarbeidspartner Norsk Skuespillersenter med 20 års jubileum i år. Vi takker for en strålende jubileumsmarkering 7.11 på Salt.