Skrevet onsdag, 02 Mars 2022

Markering for Ukraina

 Markering for Ukraina
Skuespiller- og danseralliansen ønsker å vise støtte til befolkningen, alle kunstnerkolleger og til vår samarbeidspartner i Ukraina. Vi tar avstand fra og fordømmer Russlands krigføringer i Ukraina.
SKUDA er medlem av Norsk teater- og orkesterforening og deler disse perspektivene, og står samlet med våre kolleger i markeringene når institusjoner i Norge lyssettes med Ukrainas farger:
 
Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer vi med forferdelse overfor Putins brudd på Ukrainas rettigheter som selvstendig land.
 
Russlands invasjon har satt Europas fremtid på spill. De sivile ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og uskyldige bøter med livet for storpolitikk. Mennesker flykter fra hjemmene sine, og ingen vet om de kan vende tilbake.
 
De norske musikk- og scenekunstinstitusjonene og NTO står solidariske med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte.
 
Vi oppfordrer alle til å utvise ekstra omtanke for ukrainske og russiske kollegaer i våre institusjoner.
 
Med denne markeringen ønsker vi å vise vi vår samlede solidaritet og minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet. Vår støtte videreføres i samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner.
 
 
dns
Den Nationale Scene
Foto: Silje Gripsrud