Skrevet tirsdag, 07 August 2012

Skuespiller- og danseralliansen er i gang!

Til skuespillere og dansere!
Før sommeren ble alliansen stiftet, styret valgt og daglig leder og konsulent ansatt. Fra 6. august er vi i gang og holder til i Welhavensgate 1 i Oslo, med samme inngang som Skuespillersenteret.

Formål:

Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere. De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Når man får arbeid utenfor alliansen søker man permisjon fra ansettelsen i alliansen. Slik vil man få en mer kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som man øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sitt yrke.

Hva innebærer det å bli ansatt i alliansen?
Som ansatt i alliansen har du en arbeidsplikt. Du skal delta på kurs, være mentor for yngre kollegaer og delta i andre kompetanseutviklende tilbud, og dermed kunne konsentrere deg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. Alliansen skal samarbeide med bl.a. PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter om kurs- og kompetanseutviklende tilbud.

Hvordan søke om ansettelse?
De neste ukene vil vi klargjøre et digitalt søknadsskjema og informasjon for de skuespillere og dansere som ønsker å søke om ansettelse i alliansen. I løpet av august vil du på nettsiden http://skuda.no/ finne søknadsskjema for ansettelse som danser eller skuespiller, samt grunnkriteriene for ansettelse.
Grunnkriteriene er basert på den tiden du har arbeidet i yrket, du må derfor fylle ut hver ansettelse/engasjement du har hatt.
I Stikkordet/På Spissen som ble sendt til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere før sommeren ble grunnkriteriene for ansettelse presentert. Etter dette har styret i alliansen justert kriteriene noe. Du vil finne de gjeldende kriteriene sammen med søknadsskjemaet når dette blir lagt ut på nettet.
Alliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser/engasjementer. Det er søkere med lang yrkesaktivitet og som oppfyller samtlige kriterier som vil få tilbud om ansettelse.
Målet er at alliansen skal ansette 10 skuespillere og 10 dansere fra 1.november i år.

Informasjonsmøter:
Vi planlegger å avholde noen informasjonsmøter mot slutten av august og i starten av september. På møtene vil vi informere om hvordan du søker ansettelse, gjennomgå grunnkriteriene og orientere om hva en ansettelse i alliansen innebærer.

Eiere:
Alliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Alliansen er et prøveprosjekt med statlige midler og varighet ut 2015.

Daglig leder:
Tone Øvrebø Johannessen er ansatt som daglig leder og startet 6. august. Du er velkommen til å kontakte henne om du har spørsmål, e-post: tone(a)skuda.no eller mobil: 916 90 577 mellom kl. 9-16.

Tone var forbundsleder i Norske Dansekunstnere i perioden 2001-2011. Hun har arbeidet frilans som prosjektleder, utreder og foreleser det siste året. Tone er opprinnelig utdannet ballettpedagog med studier fra Statens Balletthøgskole og Martha Graham School of Contemporary Dance, N.Y.

Her er litt praktisk informasjon om hvordan dere når alliansen:
Skuespiller- og danseralliansen
Webside: http://www.skuda.no
E-postadresse: tone(at)skuda.no og post(at)skuda.no
Telefon: 22 46 15 35, mobil: 916 90 577
Besøksadresse: Welhavensgate 1, samme inngang som Skuespillersenteret
Postadresse:
Skuespiller- og danseralliansen AS
Welhavensgate 1
0166 OSLO