Skrevet onsdag, 28 November 2012

Svar på søknad

I uke 48 sender vi ut svar til dere som har søkt ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen.

Svar blir sendt til den e-posten som ble registrert i søknadsportalen.
Vi takker alle for interessen dere viste ved å søke.
Dersom alliansen får mulighet til å utlyse ny søknadsrunde senere i prøveprosjektet vil vi informere om dette på vår nettside og via relevante bransjenettsteder.