Skrevet torsdag, 20 Desember 2012

Kunstnerne samlet første gang 13.12.

Skuespiller- og danseralliansen har i starten av desember i år ansatt 10 dansere og 10 skuespillere for 2 år.

De nyansatte kunstnerne i alliansen var samlet første gang torsdag 13.desember 2012 til heldagsseminar.
Statssekretær Kjersti Stenseng fra Kulturdepartementet besøkte seminaret og hilste på alle kunstnerne. I sin tale la hun vekt på at alliansen er et tiltak for å bedre situasjonen for frilans dansere og skuespillere og en del av Kulturløftet II. 15 av 20 kunstnere deltok på seminaret.

 Alliansens kunstnere, foto Ida Willassen

Foran fra venstre: Jeanne Bøe, Kristianne Mo, Silje Breivik, Anne Elisabeth Kokkinn, Suzie Davies, Marika Enstad. Bak fra venstre: Gry Kipperberg, Line Tørmoen, Pia Elton Hammer, Guro Nagelhus Schia, Hanne Dieserud, Torunn Robstad, Ulla Marie Broch, Duc Mai-The, Gard Bjørnstjerne Eidsvold og statssekretær Kjersti Stenseng. Foto: Ida Willassen

Skuespiller- og danseralliansen er et prøveprosjekt ut 2015 med midler fra Kulturdepartementet. Alliansen skal bl.a. bidra til at de ansatte kunstnerne opptjener inntekt og sosiale rettigheter i periodene mellom engasjementer og oppdrag hos andre arbeidsgivere.