Skrevet onsdag, 09 Januar 2013

Aktiviteter våren 2013

Mentoringprogram
Skuespiller- og danseralliansen vil i løpet av første halvår igangsette et mentoringprogram for frilans skuespillere og dansere. Ansatte kunstnere i alliansen vil være mentorer for yngre kolleger. Mer om programmet og søknad for deltakelse offentliggjøres i løpet av januar.

Kurs, workshops
Alliansen samarbeider med Norsk Skuespillersenter og PRODA profesjonell dansetrening om kurs, workshops og annet kompetanseutviklende tilbud. Denne våren vil flere av kunstnerne som er ansatt i alliansen delta på Skuespillersenterets kurs. Danserne i alliansen har mulighet til å benytte PRODAs daglige klasser.