Skrevet lørdag, 16 Februar 2013

Alliansen i dansestrategien

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i regjeringens dansestrategi "Dans i hele landet" som ble lagt frem 15.2. Alliansen omtales i kap. 11 "Levekår for kunstnere".