Skrevet tirsdag, 05 Mars 2013

Alliansen omtalt i Engerutvalgets Kulturutredning 2014

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i flere kapitler i Engerutvalgets Kulturutredning.
I Kap. 13.4 Bærekraftig kunstnerpolitikk skriver utvalget bl.a: "I innspill til utvalget peker flere interesseorganisasjoner for kunstnere på at de store økningene i bevilgningene til kulturlivet i tiden etter 2005 ikke har kommet kunstnerne til gode i form av økte inntekter."

Flere kunstnerorganisasjoner har i den siste tiden tatt til orde for at det må etableres ordninger som gir sosiale rettigheter til frilanskunstnere.
Utvalget har merket seg det nylig igangsatte prøveprosjektet Skuespiller- og danseralliansen AS som et interessant initiativ i denne sammenheng, og som et prosjekt som kan være en mulig modell også for andre kunstfelt i årene som kommer." Kulturutredningen 2014 finner du her: les mer