Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i flere kapitler i Engerutvalgets Kulturutredning.
I Kap. 13.4 Bærekraftig kunstnerpolitikk skriver utvalget bl.a: "I innspill til utvalget peker flere interesseorganisasjoner for kunstnere på at de store økningene i bevilgningene til kulturlivet i tiden etter 2005 ikke har kommet kunstnerne til gode i form av økte inntekter."

Alliansen i dansestrategien

lørdag, 16 Februar 2013

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i regjeringens dansestrategi "Dans i hele landet" som ble lagt frem 15.2. Alliansen omtales i kap. 11 "Levekår for kunstnere".

Søk deltakelse i Skuespiller- og danseralliansens MENTORINGPROGRAM

Marika Enstad

torsdag, 17 Januar 2013

Marika Enstad er høsten 2014 aktuell i Peer Gynt på Nationaltheatret.

Marika spiller også i Doktor Proktors prumpepulver på Nationaltheatret denne høsten.