Skuespiller- og danseralliansen har fått gjennomslag for økning i 2019 i KrFs, APs, SVs og SPs alternative budsjetter.

Stortinget foto Ingvild 4. desember la Kulturkomiteen fram sin innstilling til kulturbudsjettet for 2016.

For Skuespiller- og danseralliansen er det hyggelig å se at en samlet komité har uttalt seg om Alliansen. I merknader under kap.324, post 78 Ymse faste tiltak uttaler komiteen: