Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i flere kapitler i Engerutvalgets Kulturutredning.
I Kap. 13.4 Bærekraftig kunstnerpolitikk skriver utvalget bl.a: "I innspill til utvalget peker flere interesseorganisasjoner for kunstnere på at de store økningene i bevilgningene til kulturlivet i tiden etter 2005 ikke har kommet kunstnerne til gode i form av økte inntekter."

Alliansen i dansestrategien

Skrevet lørdag, 16 Februar 2013

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i regjeringens dansestrategi "Dans i hele landet" som ble lagt frem 15.2. Alliansen omtales i kap. 11 "Levekår for kunstnere".

Aktiviteter våren 2013

Skrevet onsdag, 09 Januar 2013

Mentoringprogram
Skuespiller- og danseralliansen vil i løpet av første halvår igangsette et mentoringprogram for frilans skuespillere og dansere. Ansatte kunstnere i alliansen vil være mentorer for yngre kolleger. Mer om programmet og søknad for deltakelse offentliggjøres i løpet av januar.

Kunstnerne samlet første gang 13.12.

Skrevet torsdag, 20 Desember 2012

Skuespiller- og danseralliansen har i starten av desember i år ansatt 10 dansere og 10 skuespillere for 2 år.

ARRANGEMENTER

27
Nov

Ingeleiv Berstad

Scenekunstnerne Ida Wigdel, Lisa Lie, Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad går sammen i ...