Faglig samarbeid våren 2013

Skrevet mandag, 08 april 2013

Vi samarbeider denne våren med
Norsk Skuespillersenter om workshopen:
Coaching the actor, med Pascal Emmanuel Luneau, 16.-19.juni.

Aktuelle kunstnere

Skrevet onsdag, 03 april 2013

Skuespiller- og danseralliansens ansatte kunstnere arbeider i et bredt spekter av danse-, opera- og teaterproduksjoner på scener og festivaler i inn- og utland denne våren.

Skuespiller i Bergensområdet?

Skrevet fredag, 08 Mars 2013

Er du frilans skuespiller fra Bergensområdet og har to år eller lengre yrkeserfaring på profesjonelt nivå?

Da har du en unik sjanse; søk plass i Skuespiller- og danseralliansens MENTORINGPROGRAM!

Alliansen har to skuespillere bosatt i Bergen som ønsker å være mentorer for yngre kolleger.
Nå forlenger vi søknadsfristen for yngre skuespillere i Bergensområdet til 31. mars.

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i flere kapitler i Engerutvalgets Kulturutredning.
I Kap. 13.4 Bærekraftig kunstnerpolitikk skriver utvalget bl.a: "I innspill til utvalget peker flere interesseorganisasjoner for kunstnere på at de store økningene i bevilgningene til kulturlivet i tiden etter 2005 ikke har kommet kunstnerne til gode i form av økte inntekter."