Høstens forestillinger med Alliansens kunstnere

Skrevet torsdag, 05 Desember 2013

Høstens forestillinger med Alliansens kunstnere

Her ser du oversikt over hvor kunstnerne medvirker. Oversikten oppdateres hver 14. dag:

Kulturbudsjett 2014, kulturkomiteens innstilling

Skrevet torsdag, 05 Desember 2013

Stortingets kulturkomité har i sin innstilling til budsjett 2014 følgende merknad om Skuepiller- og danseralliansen. Stortinget behandler kulturbudsjett 2014, 10. desember:

 1 år siden kunstnerne ble ansatt i Skuespiller- og danseralliansen

Bedre levekår for frilanskunstnere

Skrevet onsdag, 06 November 2013

Skuespiller- og danseralliansens innlegg om bedre levekår for frilanskunstnere stod på trykk i Aftenposten 5.11. i år, og gjengis her: