Skuespiller i Bergensområdet?

Skrevet fredag, 08 Mars 2013

Er du frilans skuespiller fra Bergensområdet og har to år eller lengre yrkeserfaring på profesjonelt nivå?

Da har du en unik sjanse; søk plass i Skuespiller- og danseralliansens MENTORINGPROGRAM!

Alliansen har to skuespillere bosatt i Bergen som ønsker å være mentorer for yngre kolleger.
Nå forlenger vi søknadsfristen for yngre skuespillere i Bergensområdet til 31. mars.

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i flere kapitler i Engerutvalgets Kulturutredning.
I Kap. 13.4 Bærekraftig kunstnerpolitikk skriver utvalget bl.a: "I innspill til utvalget peker flere interesseorganisasjoner for kunstnere på at de store økningene i bevilgningene til kulturlivet i tiden etter 2005 ikke har kommet kunstnerne til gode i form av økte inntekter."

Alliansen i dansestrategien

Skrevet lørdag, 16 Februar 2013

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i regjeringens dansestrategi "Dans i hele landet" som ble lagt frem 15.2. Alliansen omtales i kap. 11 "Levekår for kunstnere".

Aktiviteter våren 2013

Skrevet onsdag, 09 Januar 2013

Mentoringprogram
Skuespiller- og danseralliansen vil i løpet av første halvår igangsette et mentoringprogram for frilans skuespillere og dansere. Ansatte kunstnere i alliansen vil være mentorer for yngre kolleger. Mer om programmet og søknad for deltakelse offentliggjøres i løpet av januar.