Nyheter september 2021

Skrevet tirsdag, 05 Oktober 2021

Nyhetsbrev september
En måned har passert siden ferien ble avsluttet og vi har kommet oss godt gjennom denne måneds sysler. I dette nyhetsbrevet kan du lese om at søknadsportalen er åpen og vi ser frem til å motta søknader om ansettelse. Vi har nylig også vært i Haugesund under filmfestivalen og har lagt med noen bilder derfra, og 20. august startet vårt nye kull i Mentoringprogrammet 2021-2022 med samling på Vega Scene.
God lesing!
 

Nyheter august 2021

Skrevet onsdag, 11 August 2021

Sommerferien er avsluttet og administrasjonen er tilbake på kontoret. Vi går et spennende halvår i møte som vi gleder oss til å dele med dere. I sesongens første nyhetsbrev informerer vi om det som skjer nærmest i tid.
 
I samarbeid med nettverket ELLIS, bidrar vi til å gjennomføre undersøkelsen og seminaret om det å være foreldre og kunstner. Om noen korte uker går Den norske filmfestivalen i Haugesund av stabelen, der vi er medarrangør på fagprogrammet og flere kurs. Vi minner også om ny søknadsrunde for ansettelse som kunstner hos oss. Avslutningsvis vil vi informere om at Mentoringprogrammet for kunstnere i etableringsfasen er i gang. God lesing!
 

Nye ansettelser juni 2021

Skrevet tirsdag, 01 Juni 2021

 I dag ble det klart hvilke skuespillere og dansere som blir ansatt i Skuespiller – og danseralliansen (SKUDA) i 2021. SKUDA øker antallet ansatte fra 96 til 106 scenekunstnere.

At vi i år kan ansette ytterligere 10 nye kunstnere er vi svært glade for, spesielt etter et svært krevende år der pandemien har ført til et nedstengt kulturliv. Krisen har rammet alle kunstnere som i stor grad har fått kansellert og utsatt sine jobber, og stått på bare bakke. Innenfor scenekunstfeltet gjelder dette spesielt de som ikke har fast ansettelse, som jo er de aller fleste, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Nyheter juni 2021

Skrevet onsdag, 23 Juni 2021

Om kort tid tar administrasjonen sommerferie, samtidig vil mange av våre kunstneriske kolleger gjøre seg klare til sommerprosjekter på scener over hele landet. Vi håper du får muligheten til å se dem.
 
I sommerens siste nyhetsbrev kan du lese om flere av våre kommende fagprogram som blant annet arrangeres under Den norske filmfestivalen i Haugesund, i Trondheim og i Oslo under Showbox-festivalen. Vi planlegger også for en ny søknadsrunde denne høsten. I tillegg har vi lastet opp årsrapport og har noen oppdateringer på Mentoringprogrammet for deg som søkte dette. Avslutningsvis inviterer vi deg til premier på vår kortfilm som vi fikk laget i vinter med noen av våre ansatte.

God lesing og riktig god sommer!  ☀️