Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Skjermbilde_2024-04-18_kl._14.56.43.pngHelse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid knyttet til de fysiske og psykiske forholdene på en arbeidsplass. HMS handler om å ta vare på helsa til de ansatte, trygge arbeidsmiljøet, sørge for at hver enkelt blir sett og videreutvikle kompetansen gjennom å legge forholdene til rette for de ansatte. Systematisk arbeid med HMS er lovpålagt, et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet.

Yrkesutøvelsen som skuespiller og danser er dypt rotfestet i prestasjon, hvor kunstneriske resultater stiller krav til høy standard. Innenfor denne bransjen er det imidlertid en tendens til at fokus på nødvendig restitusjon og helsevern kommer i andre rekke. Derfor er vi opptatt av å sikre et omfattende arbeid med helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte. Vi legger til rette for at de ansatte skal kunne ta vare på seg selv, både fysisk og mentalt. Målet er at helse og livskvalitet skal være en integrert og selvfølgelig del av deres yrkesutøvelse.

I SKUDA anser vi våre ansatte som bedriftens mest verdifulle ressurser. Derfor er formålet med HMS tiltak å øke bevisstheten blant de ansatte og ruste dem for et langvarig karriereløp med suksess. Initiativet sikter mot å styrke dem ikke bare i deres profesjonelle roller, men også som individer, slik at de står bedre rustet både i arbeidslivet og personlig.

Så hva gjør vi konkret?

  • Hvert år skrives en HMS-handlingsplan for året som kommer, og en HMS-rapport for året som er gått. Planen gir mulighet for å legge gode strategier for året som ligger foran oss basert på erfarte ønsker og behov, mens rapporten gir rom for evaluering og refleksjon. Både plan og rapport behandles i møte med SKUDAs verneombud hvert år, og sikrer på den måten de ansattes stemme i arbeidet.
  • I SKUDAs Personalhåndbok har våre ansatte til enhver tid full oversikt over alle HMS strategier, retningslinjer, spesialtilbud og planer. I tillegg finnes et kartotek over ressurser på forskjellige felt, som mental helse, fysisk helse, kvinnehelse, varsling og etiske retningslinjer, selvledelse, Karriereveiledning, arbeidsmiljø mm. Personalhåndboken blir i så måte både et retningsgivende og et kompetansehevende verktøy for våre ansatte.
  • Også i personalsamtaler vektlegges SKUDAs HMS arbeid. Ivaretakelsen av våre ansatte både som kunstner, næringsdrivende og menneske er høyt prioritert, og gjennom gjentagende samtaler følger vi opp våre ansatte tett.
  • SKUDA retter sine kompetansehevende tiltak primært mot de ansatte kunstnerne, der en dyp forståelse av målgruppens behov er grunnleggende for utformingen av disse tilbudene. Ved å delta i personalsamlinger og benytte seg av SKUDAs omfattende kursprogram, får de ansatte regelmessige muligheter til å forbedre og utvide sin kompetanse. Dette inkluderer alt fra administrative ferdigheter til kunstfaglig og bransjespesifikk innsikt, i tillegg til personlig utvikling og helse, miljø og sikkerhet. Les mer om dette i SKUDAs plan for kompetanseutvikling.

I SKUDA står delingskulturen sterkt, og i lenkene under finner du informasjon til HMS relaterte temaer vi anser som viktige. Vi håper du får glede av ressursene, og skulle du ha innspill, tips, råd eller annet å sende i retur, tar vi disse imot med stor takk til e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Skjermbilde_2024-04-18_kl._15.08.41.png  Skjermbilde_2024-04-18_kl._15.11.06.png

Skjermbilde_2024-04-18_kl._15.09.36.png  Skjermbilde_2024-04-18_kl._15.10.30.png Skjermbilde_2024-04-18_kl._15.12.17.png

 

 
Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.