Skrevet torsdag, 25 September 2014

Høringer

Her finner du Skuespiller- og danseralliansens høringsuttalelser:

2022

Høringsinnspill forslag til kulturbudsjett 2023

 

Innspill til arbeidet kunstnermelding

 

2021

Innspill til arbeidet med scenekunststrategi, kunstnermelding og gjenåpning

2020

Høringsnotat fra Skuespiller- og danseralliansen til budsjett 2021

Innspill Prop. 127 S (2019-2020) fra Skuespiller- og danseralliansen AS

2019

Høringsnotat fra Skuespiller- og danseralliansen AS forslag til statsbudsjett 2020

Høringsuttalelse fra Skuespiller- og danseralliansen til NOU 2019 Lærekraftig utvikling

Innspill til ny scenekunststrategi fra Skuespiller- og danseralliansen

Høringsnotat Meld St.8 Kulturens kraft fra Skuespiller- og danseralliansen

Innspill til ny kunstnermelding fra Skuespiller- og danseralliansen

 2018

Høringsnotat  forslag til statsbudsjett 2019

Innspill ny kulturmelding fra Skuespiller- og danseralliansen

 2017

Høringsnotat fra Skuespiller- og danseralliansen til statsbudsjett 2018


2016

Høringsnotat fra Skuespiller- og danseralliansen til statsbudsjett 2017

2015

Innspill til SVs kunst- og kulturpolitiske program fra Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen høringsnotat til budsjett 2016

Høringsuttalelse fra Skuespiller- og danseralliansen til utredning om kunstnerøkonomi

2014

Høringsnotat til Kulturkommiteen 2015

Innspill til utredningen om Kunstnerøkonomi

Innspill til gjennomgang av Norsk kulturråd fra Skuespiller- og danseralliansen

2013

Høringsnotat til kulturkomiteen budsjett 2014 fra Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansens høringsuttalelse til Kulturutredningen 2014

Kulturløftet III innspill fra Skuespiller- og danseralliansen juni 2013