Skrevet torsdag, 25 September 2014

Ofte stilte spørsmål

Presentasjon av Skuespiller- og danseralliansen til bransjearbeidsgivere finner du her: Informasjon fra Skuespiller og danseralliansen til bransjearbeidsgivere

Hva er Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA)? Skuespiller- og danseralliansen er et aksjeselskap stiftet 28.juni 2012. SKUDA er arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere mellom deres kunstneriske engasjementer og oppdrag hos andre arbeidsgivere.

Formål: Skuespiller- og danseralliansen skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Hvor lang er ansettelsen? Kunstnerne er ansatt med en tidskonto på 2 år. Det er krav til hvor mye kunstnerne må arbeide som dansere/skuespillere utenfor SKUDA i løpet av toårsperioden/e for å få videreført sin ansettelse. Ansettelsen kan derfor ha en lengre varighet avhengig av kunstnerens omfang av arbeid hos andre arbeids-og oppdragsgivere. Kunstnerne søker permisjon fra ansettelsen når de har engasjementer hos andre arbeids- eller oppdragsgivere.

Hva innebærer ansettelsen for kunstnerne? I et arbeidsmarked preget av kortvarige midlertidige ansettelser og oppdrag, gir SKUDA kontinuitet i yrkeskarrieren, tilhørighet til et miljø med kolleger. I ansettelsesperiodene skal kunstnerne kunne ha fokus på egen kunstnerisk utvikling gjennom deltakelse i kurs, workshops, drive idéutvikling, delta i SKUDAs mentoringprogram og andre arrangementer i SKUDAs regi.

Hvordan er Skuespiller- og danseralliansen finansiert? SKUDA har bevilgning fra Kulturdepartementet over kapittel 323 Musikk og Scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.

Samarbeidspartnere: Faste samarbeidspartnere er Norsk Skuespillersenter og PRODA profesjonell dansetrening. SKUDA samarbeider også med mange andre aktører i bransjen om det kompetanseutviklende tilbudet.

Historikk: Etter langvarig politisk arbeid fra Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere og etter flere utredninger ble Skuespiller- og danseralliansen stiftet 28. juni 2012.
SKUDA ansatte ti skuespillere og ti dansere i desember 2012. Disse ble ansatt etter søknad og var alle frilans dansere og skuespillere med lang yrkeserfaring. Etter en vellykket 3 årig prøveperiode, ble SKUDA permanent fra 2016. Antallet kunstnere økte gradvis til 32 pr 31.12.2016. I 2017 økte antallet til 56 ansatte og i 2018 er 80 kunstnere ansatt. Administrasjonen ble utvidet med 1 stilling i april 2018 til 3 stillinger.

Eiere: Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk Teater- og orkesterforening eier Skuespiller- og danseralliansen AS.

RUTINER FOR VARSLING

KLIMAPLAKAT

SMITTEVERNPLAKAT BESØKENDE

SMITTEVERNPLAKAT KURSDELTAGERE

Last gjerne ned vår brosjyre eller logo