Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Presentasjon av Skuespiller- og danseralliansen til bransjearbeidsgivere finner du her: Informasjon fra Skuespiller og danseralliansen til bransjearbeidsgivere

Hva er Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA)? Skuespiller- og danseralliansen er et aksjeselskap stiftet 28.juni 2012. SKUDA er arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere mellom deres kunstneriske engasjementer og oppdrag hos andre arbeidsgivere.

Formål: Skuespiller- og danseralliansen skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Hvor lang er ansettelsen? Kunstnerne er ansatt med en tidskonto på 2 år. Det er krav til hvor mye kunstnerne må arbeide som dansere/skuespillere utenfor SKUDA i løpet av toårsperioden/e for å få videreført sin ansettelse. Ansettelsen kan derfor ha en lengre varighet avhengig av kunstnerens omfang av arbeid hos andre arbeids- og oppdragsgivere. Kunstnerne søker permisjon fra ansettelsen når de har engasjementer hos andre arbeids- eller oppdragsgivere.

Hva innebærer ansettelsen for kunstnerne? I et arbeidsmarked preget av kortvarige midlertidige ansettelser og oppdrag, gir SKUDA kontinuitet i yrkeskarrieren, tilhørighet til et miljø med kolleger. I ansettelsesperiodene skal kunstnerne kunne ha fokus på egen kunstnerisk utvikling gjennom deltakelse i kurs, workshops, drive idéutvikling, delta i SKUDAs mentoringprogram og andre arrangementer i SKUDAs regi.

Hvordan er Skuespiller- og danseralliansen finansiert? SKUDA har bevilgning fra Kulturdepartementet. Fra 2021 er vi plassert på kapittel 320, post 74 under Norsk Kulturråd.

Samarbeidspartnere: Faste samarbeidspartnere er Norsk Skuespillersenter og PRODA profesjonell dansetrening. SKUDA samarbeider også med mange andre aktører i bransjen om det kompetanseutviklende tilbudet.

Historikk: Etter langvarig politisk arbeid fra Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere og etter flere utredninger ble Skuespiller- og danseralliansen stiftet 28. juni 2012.
SKUDA ansatte ti skuespillere og ti dansere i desember 2012. Disse ble ansatt etter søknad og var alle frilans dansere og skuespillere med lang yrkeserfaring. Etter en vellykket 3 årig prøveperiode, ble SKUDA permanent fra 2016. Antallet kunstnere har økt gradvis og pr september 2021 er 105 kunstnere ansatt. Administrasjonen ble utvidet med 1 stilling i april 2018 til 3 stillinger.

Eiere: Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk Teater- og orkesterforening eier Skuespiller- og danseralliansen AS.

RUTINER FOR VARSLING

RETTNINGSLINJER FOR Å BEKJEMPE SEKSUELL TRAKKASERING

VARSLINGSPROSEDYRE TRAKASSERING.PDF

KLIMAPLAKAT

SMITTEVERNPLAKAT BESØKENDE

SMITTEVERNPLAKAT KURSDELTAGERE

Last gjerne ned vår brosjyre eller logo
Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.