Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Personvernerklæring for Skuespiller- og danseralliansen AS
Denne erklæringen forteller om hvordan Skuespiller- og danseralliansen samler inn og bruker personopplysninger for besøkende på nettsiden, og for kunstnere som søker om ansettelse eller deltakelse i Skuespiller- og danseralliansens faglige aktiviteter, eller mottar nyhetsbrev fra oss.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Daglig leder er på vegne av Skuespiller- og danseralliansen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  
Databehandling foretas av daglig leder og arbeidet med oppgavene er delegert til ansatte fagkonsulenter når nødvendig.
Administrasjonens ansatte i Skuespiller- og danseralliansen har taushetsplikt.

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av de opplysningene du har gitt til oss er:

For søkere om ansettelse:
Personopplysningene dine og øvrige opplysninger du selv har lagt inn i søknadsskjemaet, behandler vi ut fra de kriterier som er oppgitt i søknadskriteriene på nettsiden.
Vi benytter e-postadressen din til å gi deg informasjon om neste søknadsrunde, søknadsfrist og svar på søknaden.
Du kan, for å lette arbeidet med søknaden, beholde søknaden din fra søknadsrunde til søknadsrunde. Det innarbeides en GDPR løsning for å gi samtykke i søknadsskjemaet.
Det utarbeides anonymisert statistikk over søkermassen som benyttes til vårt arbeid og i årlige søknader om finansiering, årsrapporter og annen kontakt med myndighetene.

For søkere til kurs/workshops og mentoringprogram:
Personopplysningene dine og øvrige opplysninger du selv har sendt inn i påmeldingsskjema eller søknad, benytter vi for å behandle søknaden din om deltakelse på kurs, workshops eller mentoringprogram.
Det utarbeides anonymisert statistikk over deltakere som benyttes til vårt arbeid og i årlige søknader om finansiering, årsrapporter og annen kontakt med myndighetene.

For mottakere av nyhetsbrev på e-post:
Vi benytter e-postadressen din til å sende deg nyhetsbrev om vår virksomhets aktiviteter og tilbud.

For påmeldte til våre arrangementer:
Påmeldingen din registreres slik at vi har oversikt over hvor mange vi kan forvente at deltar på arrangementet.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er artikkel Art 6 nr 1 (b) i GDPR forordningen.

Hvilke personopplysninger behandles?

Følgende personopplysninger som du sender inn lagres:

Fra søkere om ansettelse:
Navn, adresse, fylke, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, yrke og øvrige opplysninger oppgitt i søknadsskjemaet lagres. Dersom du har sendt oss e-post med opplysninger om foreldrepermisjon eller sykmeldinger benyttes kun den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden din, informasjonen slettes etter dette.

Fra søkere og deltakere til kurs/workshops og mentoringprogram:
Navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke, CV og motivasjonstekst.

Fra mottakere av vårt nyhetsbrev: Navn og e-postadresse.

Fra påmeldte til våre arrangementer: Navn, epostadresse og yrke.

Hvor hentes opplysningene fra?
Vi lagrer de personopplysningene du selv har gitt på våre nettsider i forbindelse med din søknad om ansettelse, din søknad om deltakelse på kurs/workshops, sendt inn på e-post for å delta i mentoringprogram, din registrering for nyhetsbrev eller til våre arrangementer.

Cookies (informasjonskapsler på nettsiden)

Skuespiller- og danseralliansen vil kunne registrere visse opplysninger om besøk på nettsiden gjennom cookies(informasjonskapsler).
Slike informasjonskapsler brukes til å genere statistikk via Google Analytics. Informasjonskapslene registrerer besøk på hjemmesiden i anonym form som gir oss grunnlag for å forbedre og utvikle denne.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er ikke mulig å søke ansettelse, delta på kurs eller mentoringprogram uten å sende inn de personopplysningene som det bes om i søknadsskjema som trengs for å behandle din søknad.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi utleverer kun opplysninger til tredjeparter i begrenset omfang og kun når det er nødvendig.
Skuespiller- og danseralliansen har inngått databehandleravtale med leverandør og underleverandør for drifting av databasen vi benytter til kurspåmeldinger og søknader om ansettelse.

Sletting og arkivering av opplysningene dine
Vi har utarbeidet rutiner for å slette og arkivere personopplysninger.
Søkere om ansettelse:
Dersom du ønsker at søknaden din skal slettes, kontakter du oss på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. om dette.

Søkere til kurs/workshops og mentoringprogram:
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din registrering slettes etter at tilbudet er avviklet og statistikk er utarbeidet. Dette gjøres årlig.

Mottakere av nyhetsbrev:
Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke avmeld nederst på nyhetsbrevet eller sende oss en e-post, dersom du ikke ønsker å motta dette fra oss.

Påmeldte til våre arrangementer: Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din påmelding slettes etter at tilbudet er avviklet og statistikk er utarbeidet. Dette gjøres årlig.

Innbetalinger o.l økonomiske forhold:
Opplysninger vi er forpliktet til å oppbevare etter bokføringsloven vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Hvilke rettigheter har du?

Du som har sendt inn personopplysninger til Skuespiller- og danseralliansen har rett til å få innsyn, retting og sletting av de personopplysningene vi har om deg så lenge det ikke strider mot Bokføringsloven.
Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Datatilsynets jobb er å kontrollere at dette regelverket blir fulgt. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og elektronisk adgangs- og tilgangskontroll.
Skuespiller- og danseralliansen har inngått databehandleravtale med leverandør og underleverandør for drifting av databasen vi benytter til kurspåmeldinger og søknader om ansettelse.

Personvernombud

Skuespiller- og danseralliansen har ikke personvernombud, men ivaretar og behandler dine personopplysninger som skissert i denne erklæringen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Skuespiller- og danseralliansen AS
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.