Skrevet torsdag, 25 September 2014

Kompetanseutvikling & Samarbeid

Kompetanse og kunnskap

SKUDA støtter opp under Kompetansereformen – lære hele livet, Meld. St. 14 (2019 – 2020) som bygger på regjeringens kompetansepolitikk fra 2013 og frem til i dag.

"Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å for- nye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette kompetansegapet, det vil si gapet mellom hva arbeids- livet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har." (Meld. St. 14, s. 12)

Skuespiller- og danseralliansen har som hovedmål i sin strategi for kompetanseplan, at utøvende scenekunstnere kan ivareta og utvikle sin kompetanse som en del av sin ansettelse i SKUDA. Dette er forankret i organisasjonens visjon om en «bærekraftige kunstneriske karrierer».

Vi samarbeider med bransjene om å styrke skuespillere og dansere i deres karrierer, både innen scenekunst og i film-, og tv-produksjon, i hele landet. Dette gjelder innen det kunstfaglige, HMS, og det økonomiske – og markedsføringsadministrative feltet med fokus på erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Tiltakene bidrar til å styrke kunstnernes karrierer i sin helhet, så vel som at arbeidsgivere får tilgang til skuespillere og dansere som holder et høyt kunstnerisk nivå.

Du leser mer om våre kurs- og kompetansetiltak under Workshop og Mentoringprogrammet.

 

Skuespiller- og danseralliansen avvikler workshops, mentoringprogram, frilanstreff og andre faglige aktiviteter. Mange av våre tilbud åpnes for profesjonelle skuespillere og dansere generelt. 

 

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

 

Samarbeid
PRODA profesjonell dansetrening og Norsk Skuespillersenter er våre hovedsamarbeidspartnere for de faglige kompetanseutviklende tilbudene til kunstnerne i SKUDA.
I tillegg har vi samarbeidet med PRAXISOslo, CODA Oslo International Dance Festival, Praxisfestivalen, Kunsthøgskolen i Oslo, Dansalliansen i Sverige, Musikkteaterforum, Westerdahls Oslo Act, Kyrre Texnæs studio, CODA, Talent Norge UP, Forum For Nordnorske Dansekunstnere, Dansearena Nord, Bergen Dansesenter, Cornerteateret, Akademi for Scenekunst med flere.

Vi inngår gjerne samarbeid med andre bransjeaktører som holder workshops, kurs og masterklasser på høyt nivå, ta kontakt med oss

 

Norsk Skuespillersenter  PRODA Skjermbilde 2020-04-29 kl. 09.51.51 Skjermbilde 2020-04-29 kl. 09.45.02 Praxis logo Skjermbilde 2020-04-29 kl. 09.47.56 logo Logo-yellow Skjermbilde 2020-04-29 kl. 09.57.27 Balansekunst Primærlogo CMYK Skjermbilde 2019-05-20 kl. 11.23.25 index teateralliansen-loggo 340px BBt logo RGB heddadagene-logo-rosa-og-gron di-logo KHIO logo Graa RGB Skjermbilde 2020-05-04 kl. 12.52.02 Skjermbilde 2020-04-29 kl. 10.42.31     Skjermbilde 2019-05-20 kl. 11.17.40 dan-logo-farger-positiv-1500 orig Skjermbilde 2020-04-29 kl. 11.24.50