Skrevet torsdag, 25 September 2014

Om oss

Skuespiller- og danseralliansen 
Om Alliansen til bransjen

- arbeidsgiveren som tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer. 

Formål: Skuespiller- og danseralliansen AS skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Visjon: Bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere 

Verdier: dynamisk -  kompetent  -  imøtekommende

Eiere: Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund(NSF), Norske Dansekunstnere(NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening(NTO). Hver eier har 34 aksjer.

Finansiering: Driften er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet. Fra 2017 er midlene bevilget over kap. 323 Musikk og Scenekunst, post 78. Skuespiller- og danseralliansen har for 2017, 2018 og 2019 blitt styrket i budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF.
For 2019 er tilskuddet 21,86 millioner kroner. Økning i midler benyttes til å øke antallet kunstnere.
Skuespiller- og danseralliansen AS ble fra 2016 en varig virksomhet etter å ha vært et prøveprosjekt i redusert omfang i perioden 2013 - 2015.

Kulturdepartementet foretok  i 2015 en evaluering av prøveperioden, og skriver i statsbudsjettet for 2016, s 68: "...Prøveprosjektet er testet ut i begrenset omfang på et beskjedent antall kunstnere. Prosjektet har vist at ordningen oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. Skuespiller- og danseralliansen foreslås videreført og utvidet i 2016... "

Styret valgt 25.4.2019: Styreleder Hauk Heyerdahl. Styrets medlemmer: Cecilie Lindeman Steen, Gunnar Thon Lossius, Janne Langaas, Karen Foss, Gry Kipperberg - ansattes representant. Styrets varamedlemmer: Knut Alfsen for NSF, Eva Grainger for NoDa, Ingvild Hellum for NTO, 1. vara for ansatte Lars Jacob Holm, 2. vara for ansatte Johanne Fossheim.

Ansatte kunstnere: Pr mai 2019 er over 100 kunstnere ansatt. Presentasjon av kunstnerne finner du her: les mer

Administrasjon:

Skjermbilde 2019-02-20 kl. 13.01.01

                                                                                 Daglig leder:                                                     Fagkonsulent:                                             Fagkonsulent:

                                                                                   Tone Øvrebø Johannessen                            Nina Bjørneby Kirkhusmo                          Rudi Skotheim Jensen

                                                                                   Tlf: 22 46 15 35                                                  Telf: 22 46 27 37                                           Telf: 21 51 92 36

                                                                                   e-post: tone(a)skuda.no                                  e-post: nina(a)skuda.no                              e-post:rudi(a)skuda.no                                                                                                

 

Generelle henvendelser: post(a)skuda.no Telefon: 22 46 15 35

SKUDA har kontor i Welhavensgate 1, 2. etg.

Postadresse: Skuespiller- og danseralliansen AS Welhavensgate 1, 0166 Oslo

Kunstnerkatalog, brosjyre og logo:

  last ned brosjyre   last ned logo 

OFTE STILTE SPØRSMÅL      ÅRSRAPPORTER      STYRINGSDOKUMENTER      HØRINGER     RUTINER FOR VARSLING   PROCEDURES FOR REPORTING MISCONDUCT

 

Skuespiller- og danseralliansen AS © 2012

 

 

ARRANGEMENTER

27
Nov

Ingeleiv Berstad

Scenekunstnerne Ida Wigdel, Lisa Lie, Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad går sammen i ...