Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen AS (SKUDA) er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele landet og eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Hver eier har 34 aksjer. Vårt formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår. Skuespiller- og danseralliansen AS ble fra 2016 en varig virksomhet etter å ha vært et prøveprosjekt i redusert omfang i perioden 2013 - 2015. Kulturdepartementet foretok i 2015 en evaluering av prøveperioden, og skriver i statsbudsjettet for 2016, s 68: "...Prøveprosjektet er testet ut i begrenset omfang på et beskjedent antall kunstnere. Prosjektet har vist at ordningen oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. Skuespiller- og danseralliansen foreslås videreført og utvidet i 2016... "

Driften er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet.

Skuespiller- og danseralliansen ble i 2017 - 2019 styrket gjennom budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Fra 2021 utbetales tilskuddet av Norsk Kulturråd.

For 2022 ble SKUDA styrket gjennom budsjettavtalen mellom SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet og tilskuddet er 27,630 millioner kroner. Økning i midler benyttes til å øke antallet kunstnere.

Vår visjon er å bidra til: Bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere.

I et arbeidsmarked som preges av korte midlertidige ansettelser og oppdrag er SKUDA opprettet for å styrke dansere og skuespilleres kontinuitet i yrket. Som arbeidsgiver, bidrar SKUDA ved at kunstnerne sikres inntekt, opptjening av sosiale rettigheter og pensjon i periodene mellom andre tilsetningsforhold og oppdrag. Som ansatt kunstner har man SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag hos andre oppdragsgivere. I tillegg har ansatte kunstnere muligheten til å opprettholde og styrke sin kompetanse gjennom ulike tiltak, og bidra med egen kompetanse og erfaring som mentorer for yngre bransjekolleger.Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning i Norge, der ansettelsesformen imøtekommer behovet for et fleksibelt og dynamisk arbeidsmarked blant arbeidsgivere innen scene og film/tv/media.

 

Ofte_stilte_spm.png                Presentasjon_til_arbg.png

 

Ansatte og ansettelsen

kræsjkurs

 

De ansatte kunstnerne representerer i sitt arbeid stor sjangermessig variasjon i scenekunsten, fra samtidsuttrykk i dans og teater, i performance, nysirkus, spel og musikaler til de mer klassiske scenekunstoppsetningene.

Kunstnerne arbeider i prosjektbaserte danse- og teatervirksomheter, den kulturelle skolesekken, scenekunstinstitusjoner, ved festivaler, i tv-drama, spillefilm, kortfilmer, reklame, dubbing, med undervisning, koreografi og regi m.m. Forestillingene de medvirker i vises i hele landet og i mange land og verdensdeler.

Kunstnerne blir ansatt etter søknad. Når søknader vurderes, er omfang av kunstnerisk utøvende arbeid innenfor en definert tidsperiode, det viktigste kriteriet. Kunstnerne ansettes med en tidskonto der eksternt arbeid som danser eller skuespiller forlenger ansettelsen. Det er et krav til mye arbeid utenfor SKUDA, hvis ikke opphører ansettelsen.

Les mer om ansettelses hos oss under ansettelse.

 

 

Kompetanse og kunnskap

SKUDA støtter opp under Kompetansereformen – lære hele livet, Meld. St. 14 (2019 – 2020) som bygger på regjeringens kompetansepolitikk fra 2013 og frem til i dag.

"Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å for- nye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette kompetansegapet, det vil si gapet mellom hva arbeids- livet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har." (Meld. St. 14, s. 12)

Skuespiller- og danseralliansen har som hovedmål i sin strategi for kompetanseplan, at utøvende scenekunstnere kan ivareta og utvikle sin kompetanse som en del av sin ansettelse i SKUDA. Dette er forankret i organisasjonens visjon om en «bærekraftige kunstneriske karrierer». PRODA profesjonell dansetrening og Norsk Skuespillersenter er våre hovedsamarbeidspartnere for de faglige kompetanseutviklende tilbudene til kunstnerne i SKUDA. 

Vi samarbeider med bransjene om å styrke skuespillere og dansere i deres karrierer, både innen scenekunst og i film-, og tv-produksjon, i hele landet. Dette gjelder innen det kunstfaglige, HMS, og det økonomiske – og markedsføringsadministrative feltet med fokus på erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Tiltakene bidrar til å styrke kunstnernes karrierer i sin helhet, så vel som at arbeidsgivere får tilgang til skuespillere og dansere som holder et høyt kunstnerisk nivå. Du leser mer om våre kurs- og kompetansetiltak under Workshop og Mentoringprogrammet.

Plan_for_komp_ut_v.png

 

 

Administrasjon

Tone 2022

Daglig leder:  
Tone Øvrebø Johannessen

Tlf: 22 46 15 35 /
      91 69 05 77

E-post: tone(@)skuda.no

Rudi 2022

Fagkonsulent:
kompetanseutvikling og informasjon

Rudi Skotheim Jensen

Tlf: 90 79 03 06 

Epost: rudi(@)skuda.no

Nina 2022

Fagkonsulent:
Fagkonsulent administrasjon, lønn og økonomi

Nina Bjørnby Kirkhusmo

Tlf:  22 46 27 37 

E-post: nina(@)skuda.no

Skjermbilde_2023-05-11_kl._10.42.37.png

Fagkonsulent: HR, lønn og personal

Heniette Myhre

Tlf:  22 46 15 35

E-post: henriette(@)skuda.no

 

Styret

Styret valgt 25.4.2023: Styreleder Knut Alfsen. Styrets medlemmer: Anna Dworak, Karen Foss, Solveig Laland Mohn – ansattes representant, Gunnar Thon Lossius og Nina Lill Svendsen. Styrets varamedlemmer: Ingunn Beate Strige Øyen for NSF, Solveig Styve Holte for NoDa Ingvild Hellum for NTO, 1. vara for ansatte Lars Jacob Holm, 2. vara for ansatte Silje Storstein.

 Styret_2023_vaar.png

Fra venstre, Karen Foss, Knut Alfsen, Anna Dworak, Nina Lill Svendsen, Solveig Laland Mohn og Gunnar Thon Lossius

 
sponsor-01 sponsor-2 sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.