Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

 

Formål og visjon

Skuespiller- og danseralliansen AS (SKUDA) er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele Norge. Vår virksomhet ble etablert med to hovedformål: å styrke utøvende scenekunstnere på den ene siden og å imøtekomme arbeidsgivernes behov for et fleksibelt arbeidsmarked på den andre. Gjennom elleve års drift har vi utviklet oss til å bli en sentral aktør på scenekunstfeltet. Vårt samfunnsoppdrag lyder:

SKUDA stabiliserer skuespillere og danseres yrkessituasjon som er preget av midlertidige korte ansettelser og oppdrag, og bidrar slik til likestilling mellom midlertidig og faste ansatte kunstnere i hele Norge.

Gjennom å øke kunstneres kompetanse og kontinuerlige tilknytning til arbeidslivet medvirker SKUDA til at arbeidsgivere har tilgang til kunstnere, og at publikum nasjonalt og internasjonalt får oppleve kunst av høy kvalitet.

Som arbeidsgiver sikrer SKUDA de ansatte skuespillerne og danserne et kontinuerlig yrkesliv, slik at øvrige arbeidsgivere i bransjen har høyt kompetente kunstnere tilgjengelig for ansettelser eller oppdrag av kort eller lengre varighet. Tilbakemeldinger fra våre ansatte understreker at hemmeligheten til en varig og meningsfull karriere i kunstverdenen, er sammensetningen av langvarig støtte, kolleger og et arbeidsmiljø som gir rom for både trivsel og vekst. Ansettelsene representerer ikke bare en investering i kunstnerisk kvalitet, men er også et betydelig bidrag til økt verdiskapning i Norge. Vi har funnet det perfekte ordet for denne essensen – vi kaller det 'bærekraftige kunstneriske karrierer'.

Skjermbilde_2024-01-23_kl._15.37.07.png Presentasjon_til_arbg.png

Ansatte kunstnere og ansettelsen

Skjermbilde 2024 01 15 kl. 11.07.28

Kunstnere ansettes med faste arbeidsoppgaver og plikter, men vi forventer og har krav til at de skal tilbringe mesteparten av arbeidstiden sin hos andre arbeidsgivere innenfor scene- og filmfeltet.

Når de ansatte er i midlertidige ansettelser eller oppdrag hos andre, tar de permisjon uten lønn fra SKUDA. Det er krav til mye arbeid utenfor SKUDA, hvis ikke opphører ansettelsen.

Kunstnerne representerer i sitt arbeid stor sjangermessig variasjon. De jobber i alt fra samtidsuttrykk i dans og teater, til historiske spel, musikaler, film, tv-serier, leser inn lydbøker eller utøver i klassiske scenekunstoppsetninger. Arbeidet strekker seg ikke bare over norske scener, men når også ut til andre land og verdensdeler.

Et spørsmål vi ofte får, er om vi fungerer som agenter for kunstnerne. Det svaret er nei, de er selv ansvarlige for å skaffe oppdrag. Vårt bidrag er derimot å sikre at ingen går ut på dato, derfor tilrettelegger vi for muligheten til at de kan opprettholde og styrke sin kompetanse.

Når kunstnere har lønn i SKUDA, bruker de mye av tiden til å forberede seg til neste prosjekt, vedlikeholde kompetanse eller utvikle ideer i retning av nye prosjekter- og store prosjekter tar mange år å utvikle. Da er det spesielt gøy å følge disse prosjektene, som i tillegg til å generere arbeidsplasser til andre kunstnere og kulturarbeidere, har fått lov til å bli veldig gode når de endelig møter publikum. Over de årene SKUDA har eksistert, har vi sett disse synergiene føre til arbeid og merverdi for samfunnet og blitt til opplevelser av veldig høy kvalitet. Les mer om ansettelsen her.

 

Kompetanse og kunnskap

Deb.work

Vi følger en ukomplisert kompetansepolitikk – vi tror på å bygge kunnskap og dele den med fellesskapet.

Dette målet er vi ikke alene om, PRODA profesjonell dansetrening og Norsk Skuespillersenter er våre nærmeste samarbeidspartnere når det gjelder å skape faglige tilbud som kurs og workshops. Men vårt nettverk i sin helhet strekker seg over hele landet og inkluderer en rekke uvurderlige samarbeidspartnere. Våre kurstilbud tar hensyn til kunstnerkarrieren som helhet og dekker områder som kunstfaglige aspekter, helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det administrative feltet. Du kan lese mer om dette ved å laste ned vår plan for kompetanseutvikling.

Informasjonen over fungerer ikke bare som en oversikt, men også som en oppfordring. Hvis du har et kurstilbud du ønsker å utvikle og søker en samarbeidspartner, er du velkommen til å kontakte vår fagansvarlige.

Utover kurs og workshops tilbyr vi også mentoringprogram i SKUDA. Her fungerer ansatte kunstnere som mentorer for yngre bransjekolleger i etableringsfasen. Du kan finne mer informasjon om dette delingsprosjektet under Mentoringprogrammet.

Plan_for_komp_ut_v.png

 

Historie og drift

Skjermbilde 2024 01 16 kl. 11.27.43Selskapet Skuespiller- og Danseralliansen AS eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO), med hver eier besittende 34 aksjer.

Virksomheten ble først etablert som permanent ordning etter å ha gjennomgått en prøveperiode fra 2013 til 2015. Kulturdepartementet skriver i statsbudsjettet for 2016, s 68: "...Prøveprosjektet er testet ut i begrenset omfang på et beskjedent antall kunstnere. Prosjektet har vist at ordningen oppfyller formålet og fungerer etter hensikten.» Fra 2016 ble Skuespiller- og danseralliansen en varig virksomhet.

Siden den gangen har vi vokst betydelig, der antallet kunstnere har økt fra 20 ansatte i 2012, til 114 i 2023. Totalt har 128 kunstnere vært ansatt og aldersspennet har variert fra 27 til 67 år, der vi også har hatt kunstnere som har gått av ved pensjon. Dette viser at SKUDAs visjon om bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere leder til varige kunstnerskap.

Fra 2017 til 2019 ble SKUDA styrket gjennom budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. I 2022 ble vi ytterligere styrket gjennom budsjettavtalen mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SKUDA finansieres med fast tilskudd fra Kulturdepartementet, som utbetales av Kulturdirektoratet.

 

Administrasjonen

Tone 2022

Daglig leder:  
Tone Øvrebø Johannessen

Tlf: 22 46 15 35 /
      91 69 05 77

E-post: tone(@)skuda.no

Rudi 2022

Fagkonsulent:
kompetanseutvikling og informasjon

Rudi Skotheim Jensen

Tlf: 90 79 03 06 

Epost: rudi(@)skuda.no

Nina 2022

Fagkonsulent:
Fagkonsulent administrasjon, lønn og økonomi

Nina Bjørnby Kirkhusmo

Tlf:  22 46 27 37 

E-post: nina(@)skuda.no

Skjermbilde_2023-05-11_kl._10.42.37.png

Fagkonsulent: HR, lønn og personal

Heniette Myhre

Tlf:  22 46 15 35

E-post: henriette(@)skuda.no

 

Styret

Styret valgt 23.4.2024: Styreleder Knut Alfsen. Styrets medlemmer: Anna Dworak, Karen Foss, Magnus Myhr – ansattes representant, Matias Rønningen og Ingvild Hellum. Styrets varamedlemmer: Ingunn Beate Strige Øyen for NSF, Solveig Styve Holte for NoDa Roger karlsen for NTO, 1. vara for ansatte Mattias Ekholm, 2. vara for ansatte Kjersti Odden Skjeldal. Du kan laste ned fullstendig oversikt her.

 

Musikeralliansen

Skjermbilde_2024-05-21_kl._13.22.15.pngMed etableringen av Musikeralliansen har Norge nå sin andre kunstnerallianse og Skandinavia sin femte. Alliansemodellen ble først utviklet i Sverige for 25 år siden. I 1999 ble TeaterAlliansen etablert for svenske skuespillere, deretter kom Dansalliansen i 2006 for dansere og så Musikalliansen i Sverige i 2008 for musikere. Norge fikk sin første kunstnerallianse i 2012 med etableringen av Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) for både skuespillere og dansere. Musikeralliansen i Norge som ble opprettet i 2023 for frilansmusikere, er dermed siste tilskudd i en lang utvikling for å sikre at alle de store utøvende kunstformene som musikk, teater og dans har et dekkende alliansetilbud. For å lese mer om musikeralliansen, trykk her.

 

 
Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.